ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 22:50 11oC (51.8oF) 76%
N (3500)
2b (4kt)
27/01/2020 22:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 21:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
2b (5kt)
27/01/2020 21:20 11oC (51.8oF) 66%
W (2800)
2b (6kt)
27/01/2020 20:50 11oC (51.8oF) 71%
WNW (2900)
3b (8kt)
27/01/2020 20:20 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 19:50 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 19:20 11oC (51.8oF) 76%
W (2600)
2b (5kt)
27/01/2020 18:50 11oC (51.8oF) 76%
WSW (2500)
3b (7kt)
27/01/2020 18:20 12oC (53.6oF) 76%
SW (2200)
3b (8kt)
27/01/2020 17:50 12oC (53.6oF) 76%
SW (2200)
3b (9kt)
27/01/2020 17:22 12oC (53.6oF) 81%
SSW (2000)
3b (7kt)
27/01/2020 16:50 12oC (53.6oF) 81%
SW (2200)
2b (4kt)
27/01/2020 16:20 11oC (51.8oF) 87%
SSW (2100)
3b (8kt)
27/01/2020 15:50 12oC (53.6oF) 81%
SSW (2100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours