ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/03/2019 21:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
18/03/2019 21:20 10oC (50.0oF) 81%
SSW (2100)
1b (1kt)
18/03/2019 20:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
18/03/2019 20:20 11oC (51.8oF) 81%
SSE (1500)
1b (2kt)
18/03/2019 19:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
18/03/2019 19:20 12oC (53.6oF) 81%
SW (2200)
1b (3kt)
18/03/2019 18:50 13oC (55.4oF) 81%
SW (2300)
1b (3kt)
18/03/2019 18:20 13oC (55.4oF) 76%
WSW (2500)
1b (3kt)
18/03/2019 17:50 13oC (55.4oF) 76%
SW (2200)
2b (4kt)
18/03/2019 17:20 13oC (55.4oF) 76%
SW (2300)
2b (5kt)
18/03/2019 16:50 14oC (57.2oF) 71%
SW (2200)
3b (7kt)
18/03/2019 16:20 15oC (59.0oF) 67%
SSW (2100)
3b (7kt)
18/03/2019 15:50 16oC (60.8oF) 62%
SSW (2100)
3b (9kt)
18/03/2019 15:20 18oC (64.4oF) 59%
SSW (2000)
3b (9kt)
18/03/2019 14:50 19oC (66.2oF) 48%
SSW (2100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours