ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2019 13:50 26oC (78.8oF) 46%
NE (0500)
4b (14kt)
27/05/2019 13:20 25oC (77.0oF) 46%
NE (0500)
4b (12kt)
27/05/2019 12:50 26oC (78.8oF) 43%
ENE (0600)
4b (13kt)
27/05/2019 12:20 23oC (73.4oF) 60%
ENE (0700)
3b (9kt)
27/05/2019 11:50 25oC (77.0oF) 43%
SE (1300)
2b (4kt)
27/05/2019 11:20 25oC (77.0oF) 38%
ESE (1100)
2b (4kt)
27/05/2019 10:50 27oC (80.6oF) 31%
SSW (2000)
2b (4kt)
27/05/2019 10:20 28oC (82.4oF) 25%
NNW (3300)
2b (4kt)
27/05/2019 09:50 27oC (80.6oF) 29%
NE (0400)
3b (8kt)
27/05/2019 09:12 26oC (78.8oF) 38%
NE (0400)
2b (6kt)
27/05/2019 08:50 24oC (75.2oF) 46%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2019 08:20 23oC (73.4oF) 46%
NNE (0300)
3b (10kt)
27/05/2019 07:50 25oC (77.0oF) 38%
N (3600)
2b (6kt)
27/05/2019 07:20 24oC (75.2oF) 43%
NW (3100)
2b (5kt)
27/05/2019 06:50 23oC (73.4oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours