ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 21:20 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (9kt)
03/04/2020 20:50 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0300)
4b (11kt)
03/04/2020 20:20 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (9kt)
03/04/2020 19:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
4b (11kt)
03/04/2020 19:20 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
2b (4kt)
03/04/2020 18:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
3b (9kt)
03/04/2020 18:20 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (7kt)
03/04/2020 17:50 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (7kt)
03/04/2020 17:20 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
2b (5kt)
03/04/2020 16:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
3b (9kt)
03/04/2020 16:20 11oC (51.8oF) 71%
NNE (0300)
3b (10kt)
03/04/2020 15:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
3b (9kt)
03/04/2020 15:20 11oC (51.8oF) 76%
NE (0500)
2b (5kt)
03/04/2020 14:50 11oC (51.8oF) 71%
E (0800)
2b (4kt)
03/04/2020 14:20 11oC (51.8oF) 71%
E (0900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours