ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/09/2019 10:50 30oC (86.0oF) 26%
ENE (0700)
3b (7kt)
17/09/2019 10:20 29oC (84.2oF) 26%
E (0800)
3b (8kt)
17/09/2019 09:50 30oC (86.0oF) 24%
ENE (0700)
2b (4kt)
17/09/2019 09:20 29oC (84.2oF) 26%
ESE (1100)
2b (4kt)
17/09/2019 08:50 29oC (84.2oF) 30% VARIABLE 1b (3kt)
17/09/2019 08:20 28oC (82.4oF) 29% VARIABLE 1b (3kt)
17/09/2019 07:50 28oC (82.4oF) 29% VARIABLE 1b (2kt)
17/09/2019 07:20 26oC (78.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
17/09/2019 06:50 25oC (77.0oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
17/09/2019 06:20 24oC (75.2oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
17/09/2019 05:50 22oC (71.6oF) 49%
SW (2300)
1b (1kt)
17/09/2019 05:20 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (1kt)
17/09/2019 04:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2600)
1b (2kt)
17/09/2019 04:20 17oC (62.6oF) 67%
WSW (2400)
1b (3kt)
17/09/2019 03:50 17oC (62.6oF) 63% CALM

Station Observations for the last 24 hours