ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2018 19:20 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2400)
1b (3kt)
18/11/2018 18:50 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2400)
2b (4kt)
18/11/2018 18:20 13oC (55.4oF) 81%
ENE (0700)
1b (1kt)
18/11/2018 17:50 13oC (55.4oF) 81%
NE (0400)
1b (3kt)
18/11/2018 17:20 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
1b (1kt)
18/11/2018 16:50 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2500)
1b (3kt)
18/11/2018 16:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
18/11/2018 15:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
18/11/2018 15:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
18/11/2018 14:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/11/2018 14:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/11/2018 13:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
18/11/2018 13:20 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0600)
2b (4kt)
18/11/2018 12:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0600)
2b (5kt)
18/11/2018 12:20 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours