ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/03/2018 04:50 11oC (51.8oF) 76%
WSW (2400)
2b (4kt)
21/03/2018 04:20 10oC (50.0oF) 76%
SW (2300)
3b (7kt)
21/03/2018 03:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (6kt)
21/03/2018 03:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2018 02:50 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
21/03/2018 02:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2018 01:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2018 01:20 9oC (48.2oF) 70%
S (1800)
2b (4kt)
21/03/2018 00:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
21/03/2018 00:20 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
20/03/2018 23:50 11oC (51.8oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
20/03/2018 23:20 10oC (50.0oF) 70%
SSW (2100)
2b (4kt)
20/03/2018 22:50 10oC (50.0oF) 70%
WSW (2500)
2b (6kt)
20/03/2018 22:20 10oC (50.0oF) 70%
WSW (2400)
3b (7kt)
20/03/2018 21:50 11oC (51.8oF) 66%
SSW (2100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours