ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2018 13:50 31oC (87.8oF) 42%
ESE (1100)
3b (7kt)
20/07/2018 13:20 31oC (87.8oF) 37%
ENE (0600)
3b (8kt)
20/07/2018 12:50 31oC (87.8oF) 37%
ESE (1200)
3b (8kt)
20/07/2018 12:20 31oC (87.8oF) 37%
E (1000)
3b (8kt)
20/07/2018 11:50 31oC (87.8oF) 34%
E (0800)
3b (9kt)
20/07/2018 11:20 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0600)
4b (11kt)
20/07/2018 10:50 31oC (87.8oF) 34%
ENE (0700)
4b (12kt)
20/07/2018 10:20 31oC (87.8oF) 37%
NE (0500)
4b (12kt)
20/07/2018 09:50 30oC (86.0oF) 36%
ENE (0600)
4b (12kt)
20/07/2018 09:20 30oC (86.0oF) 36%
NNW (3300)
2b (6kt)
20/07/2018 08:50 30oC (86.0oF) 36%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/07/2018 08:20 30oC (86.0oF) 36%
NW (3100)
3b (10kt)
20/07/2018 07:50 30oC (86.0oF) 36%
NW (3200)
3b (10kt)
20/07/2018 06:50 29oC (84.2oF) 39%
NNW (3400)
4b (12kt)
20/07/2018 06:20 29oC (84.2oF) 39%
N (3600)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours