ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 16:50 28oC (82.4oF) 27%
NNE (0200)
4b (11kt)
19/07/2019 16:20 29oC (84.2oF) 24%
N (0100)
4b (12kt)
19/07/2019 15:50 29oC (84.2oF) 24%
NNE (0300)
4b (14kt)
19/07/2019 15:20 30oC (86.0oF) 23%
NNE (0300)
4b (16kt)
19/07/2019 14:50 30oC (86.0oF) 23%
NE (0500)
4b (16kt)
19/07/2019 14:20 31oC (87.8oF) 24%
ENE (0700)
4b (12kt)
19/07/2019 13:50 30oC (86.0oF) 30%
E (0800)
4b (12kt)
19/07/2019 13:20 31oC (87.8oF) 20%
ENE (0700)
4b (11kt)
19/07/2019 12:50 31oC (87.8oF) 20%
NE (0500)
4b (15kt)
19/07/2019 12:20 31oC (87.8oF) 17%
NNE (0300)
5b (19kt)
19/07/2019 11:50 31oC (87.8oF) 18%
NE (0400)
5b (18kt)
19/07/2019 11:20 30oC (86.0oF) 23%
NNE (0200)
5b (18kt)
19/07/2019 10:50 30oC (86.0oF) 26%
NE (0400)
5b (17kt)
19/07/2019 10:20 30oC (86.0oF) 28%
NNE (0200)
4b (16kt)
19/07/2019 09:50 30oC (86.0oF) 30%
NNE (0300)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours