ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 09:50 25oC (77.0oF) 29%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2022 09:20 24oC (75.2oF) 30%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2022 08:50 25oC (77.0oF) 27%
NNE (0300)
4b (16kt)
21/05/2022 08:20 25oC (77.0oF) 25%
NNE (0200)
4b (16kt)
21/05/2022 07:50 24oC (75.2oF) 23%
N (0100)
4b (15kt)
21/05/2022 07:20 23oC (73.4oF) 23%
NNE (0200)
5b (18kt)
21/05/2022 06:50 23oC (73.4oF) 23%
NNE (0200)
5b (17kt)
21/05/2022 06:20 22oC (71.6oF) 30%
N (0100)
4b (16kt)
21/05/2022 05:50 22oC (71.6oF) 28%
N (0100)
4b (14kt)
21/05/2022 05:20 22oC (71.6oF) 28%
N (0100)
3b (8kt)
21/05/2022 04:50 21oC (69.8oF) 30%
N (0100)
2b (5kt)
21/05/2022 04:20 20oC (68.0oF) 29%
N (3600)
3b (7kt)
21/05/2022 03:50 18oC (64.4oF) 36%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/05/2022 03:20 19oC (66.2oF) 34%
ENE (0600)
2b (4kt)
21/05/2022 02:50 19oC (66.2oF) 34%
NNE (0300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours