ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2024 14:20 18oC (64.4oF) 59%
SSW (2100)
4b (13kt)
23/02/2024 13:50 18oC (64.4oF) 55%
SSW (2100)
4b (13kt)
23/02/2024 13:20 18oC (64.4oF) 51%
SW (2200)
4b (13kt)
23/02/2024 12:50 19oC (66.2oF) 48%
SSW (2100)
4b (13kt)
23/02/2024 12:20 19oC (66.2oF) 48%
SSW (2100)
4b (11kt)
23/02/2024 11:50 18oC (64.4oF) 55%
SSW (2000)
4b (15kt)
23/02/2024 11:20 18oC (64.4oF) 51%
SSW (2000)
4b (16kt)
23/02/2024 10:50 18oC (64.4oF) 51%
SSW (2000)
4b (15kt)
23/02/2024 10:20 18oC (64.4oF) 55%
SSW (2000)
4b (15kt)
23/02/2024 09:50 18oC (64.4oF) 55%
SW (2200)
4b (11kt)
23/02/2024 09:20 18oC (64.4oF) 55%
SSW (2100)
4b (12kt)
23/02/2024 08:50 17oC (62.6oF) 58%
SW (2200)
3b (9kt)
23/02/2024 08:20 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2000)
3b (10kt)
23/02/2024 07:50 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
3b (9kt)
23/02/2024 07:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours