ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2018 07:50 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
5b (18kt)
25/09/2018 07:20 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
4b GUSTS 7b (16ktG32kt)
25/09/2018 06:50 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
5b (17kt)
25/09/2018 06:20 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
5b (17kt)
25/09/2018 05:50 23oC (73.4oF) 49%
N (0100)
4b (14kt)
25/09/2018 05:20 22oC (71.6oF) 49%
NNE (0300)
4b (13kt)
25/09/2018 04:50 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
3b (9kt)
25/09/2018 04:20 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0300)
4b (13kt)
25/09/2018 03:50 23oC (73.4oF) 49%
N (0100)
2b (6kt)
25/09/2018 03:20 22oC (71.6oF) 59%
ENE (0600)
3b (9kt)
25/09/2018 02:50 19oC (66.2oF) 82%
ENE (0600)
2b (5kt)
25/09/2018 02:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
25/09/2018 01:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
25/09/2018 01:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
1b (3kt)
25/09/2018 00:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours