ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2019 05:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
23/01/2019 05:20 11oC (51.8oF) 81%
SSW (2100)
1b (2kt)
23/01/2019 04:53 11oC (51.8oF) 81%
S (1800)
2b (5kt)
23/01/2019 04:50 11oC (51.8oF) 81%
SSE (1600)
2b (5kt)
23/01/2019 04:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
23/01/2019 03:50 11oC (51.8oF) 81%
WNW (2900)
2b (5kt)
23/01/2019 03:20 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2500)
3b (9kt)
23/01/2019 02:50 12oC (53.6oF) 76%
WSW (2400)
3b (8kt)
23/01/2019 02:20 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2400)
3b (7kt)
23/01/2019 01:50 13oC (55.4oF) 81%
SSW (2000)
3b (7kt)
23/01/2019 01:20 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
4b (11kt)
23/01/2019 00:50 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2100)
4b (12kt)
23/01/2019 00:20 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
4b (16kt)
22/01/2019 23:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
4b (12kt)
22/01/2019 23:20 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours