ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2021 05:20 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
5b (18kt)
25/01/2021 04:50 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
5b (19kt)
25/01/2021 04:20 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2100)
5b (20kt)
25/01/2021 03:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
5b (17kt)
25/01/2021 03:20 14oC (57.2oF) 81%
S (1900)
6b (22kt)
25/01/2021 02:50 14oC (57.2oF) 76%
S (1900)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
25/01/2021 02:20 15oC (59.0oF) 71%
S (1900)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
25/01/2021 01:50 15oC (59.0oF) 71%
S (1900)
6b (22kt)
25/01/2021 01:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1900)
6b (26kt)
25/01/2021 00:50 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
5b (21kt)
25/01/2021 00:20 14oC (57.2oF) 76%
S (1900)
6b (23kt)
24/01/2021 23:50 14oC (57.2oF) 76%
S (1900)
6b (22kt)
24/01/2021 23:20 14oC (57.2oF) 76%
SSW (2000)
6b (22kt)
24/01/2021 22:50 15oC (59.0oF) 71%
SSW (2000)
6b (24kt)
24/01/2021 22:20 15oC (59.0oF) 67%
SSW (2000)
6b (23kt)

Station Observations for the last 24 hours