ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 10:50 18oC (64.4oF) 51%
N (0100)
6b (22kt)
28/10/2021 10:20 18oC (64.4oF) 51%
N (3600)
5b (19kt)
28/10/2021 09:50 17oC (62.6oF) 55%
N (0100)
5b (20kt)
28/10/2021 09:20 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (18kt)
28/10/2021 08:50 17oC (62.6oF) 51%
N (3500)
5b (21kt)
28/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 55%
N (0100)
5b (20kt)
28/10/2021 07:50 16oC (60.8oF) 54%
N (3600)
5b (18kt)
28/10/2021 07:20 16oC (60.8oF) 54%
N (3600)
4b (16kt)
28/10/2021 06:50 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
4b (14kt)
28/10/2021 06:20 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
4b (13kt)
28/10/2021 05:50 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
4b (14kt)
28/10/2021 05:20 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
4b (13kt)
28/10/2021 04:50 14oC (57.2oF) 62%
N (3500)
4b (13kt)
28/10/2021 04:20 15oC (59.0oF) 58%
N (3500)
4b (16kt)
28/10/2021 03:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours