ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2022 12:50 33oC (91.4oF) 22%
NNE (0300)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
09/08/2022 12:20 33oC (91.4oF) 22%
NNE (0300)
6b (24kt)
09/08/2022 11:50 33oC (91.4oF) 23%
NE (0400)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
09/08/2022 11:20 32oC (89.6oF) 28%
NNE (0200)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
09/08/2022 10:50 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
09/08/2022 10:20 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
6b GUSTS 7b (22ktG33kt)
09/08/2022 09:50 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0200)
6b (23kt)
09/08/2022 09:20 30oC (86.0oF) 36%
N (0100)
6b (22kt)
09/08/2022 08:50 30oC (86.0oF) 39%
N (0100)
6b (24kt)
09/08/2022 08:20 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
6b GUSTS 7b (22ktG33kt)
09/08/2022 07:50 29oC (84.2oF) 47%
NNE (0200)
5b (18kt)
09/08/2022 07:20 28oC (82.4oF) 50%
N (0100)
5b (20kt)
09/08/2022 06:50 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
5b (18kt)
09/08/2022 06:20 27oC (80.6oF) 53%
N (3600)
4b (16kt)
09/08/2022 05:50 26oC (78.8oF) 57%
N (3600)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours