ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/01/2023 21:50 5oC (41.0oF) 93%
NW (3200)
2b (5kt)
26/01/2023 21:20 6oC (42.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
26/01/2023 20:50 7oC (44.6oF) 87% CALM
26/01/2023 20:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/01/2023 19:50 8oC (46.4oF) 87%
SSW (2000)
1b (2kt)
26/01/2023 19:20 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2023 18:50 8oC (46.4oF) 93%
NNW (3400)
2b (4kt)
26/01/2023 18:20 8oC (46.4oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
26/01/2023 17:50 8oC (46.4oF) 93%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/01/2023 17:20 8oC (46.4oF) 93%
E (0900)
2b (6kt)
26/01/2023 16:50 8oC (46.4oF) 93%
E (0900)
2b (5kt)
26/01/2023 16:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2023 15:50 8oC (46.4oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
26/01/2023 15:20 8oC (46.4oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
26/01/2023 14:20 9oC (48.2oF) 81%
NW (3200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours