ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.945 Latitute (Lat): 37.934 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2018 19:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
23/05/2018 19:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
23/05/2018 18:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
23/05/2018 18:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
23/05/2018 17:20 21oC (69.8oF) 68%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/05/2018 16:50 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0300)
3b (7kt)
23/05/2018 16:20 22oC (71.6oF) 59%
NE (0400)
3b (8kt)
23/05/2018 15:50 23oC (73.4oF) 52%
NE (0500)
3b (7kt)
23/05/2018 15:20 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/05/2018 14:50 23oC (73.4oF) 60%
NE (0500)
3b (8kt)
23/05/2018 14:20 24oC (75.2oF) 52%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/05/2018 13:50 24oC (75.2oF) 52%
NNE (0300)
3b (8kt)
23/05/2018 13:20 24oC (75.2oF) 60%
NE (0400)
4b (11kt)
23/05/2018 12:50 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
3b (10kt)
23/05/2018 12:20 23oC (73.4oF) 64%
ENE (0600)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours