ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGIR 032350Z 17004KT 9999 FEW025 17/15 Q1015 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 040000Z AUTO 03009KT CAVOK 18/07 Q1017 NOSIG=