ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGLR 230420Z 07007KT 8000 -RA FEW004 BKN030 OVC080 13/13 Q1014=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 230430Z 36006KT CAVOK 03/01 Q1021 NOSIG=