ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKO 201950Z 33005KT 9999 SCT018 13/08 Q1012=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 202000Z 01010KT 340V040 CAVOK 07/01 Q1026 NOSIG=