ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 260520Z 04013G25KT 9999 FEW012 SCT018 22/19 Q1012 RMK FEW080 FEW180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 260500Z AUTO 11001KT CAVOK 13/11 Q1020 NOSIG=